Instytut Psychodietetyki » Programy pomocy
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

Programy pomocy dla pacjentów

Odpowiadając na potrzeby różnych grup naszych pacjentów Poradnia Instytut Psychodietetyki oferuje programy bazujące na indywidualnie dobranym i nadzorowanym przez koordynatora harmonogramie konsultacji. Konsultacje realizowane w ramach każdego programu prowadzone są przez zespoły specjalistów posiadających największe doświadczenie w danym problemie.

Oferujemy następujące programy: