Instytut Psychodietetyki » Programy pomocy dla pacjentów
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

Programy pomocy dla pacjentów

Odpowiadając na potrzeby różnych grup naszych pacjentów Poradnia Instytut Psychodietetyki oferuje programy bazujące na indywidualnie dobranym i nadzorowanym przez koordynatora harmonogramie konsultacji. Konsultacje realizowane w ramach każdego programu prowadzone są przez zespoły specjalistów posiadających największe doświadczenie w danym problemie.

Oferujemy następujące programy: