Instytut Psychodietetyki » Marta Bartkowiak
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.
Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane od strony merytorycznej i technicznej, bardzo duże doświadczenie i rozliczne przykłady z pracy prowadzącej ułatwiają przyswojenie, zapamiętanie materiału i przełożenie prezentowanych treści na praktykę. Bardzo dużo informacji.
Marta
Uczestniczka szkolenia