Instytut Psychodietetyki » Mini kurs: Psychodietetyka dla specjalistów
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.