Instytut Psychodietetyki Mateusz Kusztal - Instytut Psychodietetyki

Mateusz Kusztal

Doradca żywieniowy, specjalista psychodietetyki

Dostępność:
  • poniedziałek
  • wtorek
  • środa
Miasto:
  • Wrocław
Obszary szkoleń:
  • Psychodietetyka - podstawy
Obszary konsultacji:
  • Dietetyka

Poziom certyfikacji:

Nie certyfikowany
Specjalista nie został jeszcze certyfikowany przez Instytut Psychodietetyki

Absolwent żywienia człowieka i bezpieczeństwa żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jako student uczestniczył w projektach badawczych organizowanych przez studenckie koła naukowe. W 2016 roku uzyskał tytuł inżyniera, a w 2017 roku tytuł magistra broniąc pracę na temat sposobu żywienia i stanu odżywienia młodych piłkarzy. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu dietetyki klinicznej, dietetyki sportowej oraz psychodietetyki. Praktykę w zakresie psychologicznego podejścia do pacjenta zdobywał podczas stażu w Instytucie Psychodietetyki.

W trakcie studiów prowadził badania z zakresu właściwości odżywczych i technologicznych owoców i ich przetworów, z których powstały prace: „Walory sensoryczne produktów owocowych typu smoothies”, „Zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca produktów owocowych typu smoothies”, “Porównanie właściwości fizyko-chemicznych soków jabłkowych dostępnych w handlu”. Badania własne z obszaru dietetyki sportowej prowadzone na małoletnich piłkarzach opisał w pracy magisterskiej “Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia młodych piłkarzy”, w której koncentrował się na tematyce poziomu witaminy D we krwi młodych sportowców. Współtworzył również pracę “Pobranie witamin i składników mineralnych przez młodych zawodników piłki nożnej”.

Działalność edukacyjną realizuje głównie poprzez prowadzenie licznych wykładów, warsztatów i szkoleń z dietetyki. W tych działaniach skupia się na edukacji żywieniowej, zmianie nawyków żywieniowych oraz nieprawidłowych przekonaniach żywieniowych. Np. podczas konferencji naukowych prowadził warsztaty i wykłady pt. “Edukacja żywieniowa jako element zmiany nawyków żywieniowych”, „Błędne przekonania żywieniowe u pacjentów odchudzających się”.

Opracował i koordynował program edukacyjny dla szkół “Zdrowie w głowie”. W ramach wrocławskich mikrograntów współtworzył plenerowy projekt edukacyjny “Revitalizacja Krzyków” dotyczący zdrowego stylu życia.

Od 2016 roku pracuje głównie z pacjentami dążącymi do redukcji masy ciała. W swoim warsztacie łączy interdyscyplinarną wiedzę na temat żywienia człowieka, technologii żywności, psychologii oraz sportu. W pracy z pacjentem bazuje na dokładnej diagnozie problemu. Kładzie ogromny nacisk na świadomość konsumencką oraz edukację żywieniową. Zajmuje się również pracą z dziećmi oraz osobami aktywnymi fizycznie. Prowadzi głównie konsultacje dla osób odchudzających się, z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami odżywiania.

W życiu prywatnym jest zafascynowany siatkówką, tenisem ziemnym, gotowaniem oraz podróżami.