Instytut Psychodietetyki » Mateusz Kusztal
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

Mateusz Kusztal

Koordynator Poradni, dietetyk, specjalista psychodietetyki

Dostępność:
  • Praca z pacjentem
Lokalizacja:
  • on-line
Obszary szkoleń:
  • Psychodietetyka - podstawy
Obszary konsultacji:
  • Zaburzenia odżywiania
  • Dietetyka
  • Aktywność fizyczna

Poziom certyfikacji:

Nie certyfikowany
Specjalista nie został jeszcze certyfikowany przez Instytut Psychodietetyki

Absolwent kierunków żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jako student uczestniczył w projektach badawczych organizowanych przez studenckie koła naukowe. W 2016 roku uzyskał tytuł inżyniera, a w 2017 roku tytuł magistra broniąc pracę na temat sposobu żywienia i stanu odżywienia młodych piłkarzy. W 2020 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu dietetyki sportowej oraz psychodietetyki. Ukończył kurs „Specyficzne zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia jedzenia w sporcie”. Praktykę w zakresie psychologicznego podejścia do pacjenta zdobywał podczas stażu w Instytucie Psychodietetyki.

W trakcie studiów prowadził badania z zakresu właściwości odżywczych i technologicznych owoców i ich przetworów, z których powstały prace: „Walory sensoryczne produktów owocowych typu smoothies”, „Zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca produktów owocowych typu smoothies”, “Porównanie właściwości fizyko-chemicznych soków jabłkowych dostępnych w handlu”. Badania własne z obszaru dietetyki sportowej prowadzone na małoletnich piłkarzach opisał w pracy magisterskiej “Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia młodych piłkarzy”, w której koncentrował się na tematyce poziomu witaminy D we krwi młodych sportowców. Współtworzył również pracę “Pobranie witamin i składników mineralnych przez młodych zawodników piłki nożnej”.

Działalność edukacyjną realizuje głównie poprzez prowadzenie licznych wykładów, warsztatów i szkoleń na temat żywienia i dietetyki. W tych działaniach skupia się na edukacji żywieniowej, zmianie nawyków żywieniowych oraz nieprawidłowych przekonaniach żywieniowych. Podczas konferencji naukowych prowadził warsztaty i wykłady pt. “Edukacja żywieniowa jako element zmiany nawyków żywieniowych”, „Błędne przekonania żywieniowe u pacjentów odchudzających się”.

Opracował i koordynował program edukacyjny dla szkół “Zdrowie w głowie”. W ramach wrocławskich mikrograntów współtworzył plenerowy projekt edukacyjny “Revitalizacja Krzyków” dotyczący zdrowego stylu życia.

Od 2016 roku pracuje głównie ze sportowcami, pacjentami dążącymi do redukcji masy ciała oraz cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. W swoim warsztacie łączy interdyscyplinarną wiedzę na temat żywienia człowieka, psychologii oraz sportu. W pracy z pacjentem bazuje na dobrej relacji i dokładnej diagnozie problemu. Kładzie ogromny nacisk na szczerość oraz dobrą relację z pacjentem.

W życiu prywatnym jest zafascynowany siatkówką, tenisem ziemnym, gotowaniem oraz podróżami.