Instytut Psychodietetyki » Janina Myszor
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

Janina Myszor

Psycholożka, specjalistka psychodietetyki

Dostępność:
  • Praca z pacjentem
Lokalizacja:
  • on-line
Obszary szkoleń:
Obszary konsultacji:
  • Zaburzenia odżywiania
  • Psychologia jedzenia i ogólna

Poziom certyfikacji:

Certyfikat II Stopnia
Certyfikat II stopnia mogą otrzymać osoby, które posiadają wyższe wykształcenie w dziedzinach związanych ze zdrowiem i ukończyły studia podyplomowe z psychodietetyki.

Psycholog, specjalista psychodietetyki, certyfikowany trener, w trakcie szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Absolwetka psychologii na Uniwersytecie Opolskim w Opolu oraz studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Ukończyła staż w Instytucie Psychodietetyki, a obecnie uczestniczy w szkoleniu II stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR), po ukończeniu którego rozpocznie proces certyfikacji w PSTTSR. Kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej doskonaliła podczas szeregu szkoleń m.in. z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), terapii Simontona, czy Dialogu Motywującego (DM). 

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Dba o podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaje superwizji i interwizji.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 12 r.ż., które zmagają się z nadwagą i otyłością oraz z zaburzeniami odżywiania. 

Ponadto pracuje wzmacniając zasoby w takich obszarach jak poczucie wartości, pewność siebie, obraz własnego ciała, zmiany mało użytecznych nawyków, regulacja emocji, zmiana przekonań, radzenie sobie ze stresem, czy kompetencje rozdzicielskie.

Pasjonatka rękodzieła (szczególnie wianków), właścicielka zwariowanej Cocker spanielki angielskiej, fanka kwiatów i książek.