Instytut Psychodietetyki » dr Anna Januszewicz
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

dr Anna Januszewicz

Psycholog, specjalista psychodietetyki

Dostępność:
  • Prowadzenie szkoleń
  • Praca z pacjentem
Lokalizacja:
  • on-line
Obszary szkoleń:
  • Psychologia zdrowia
  • Odchudzanie i samokontrola
  • Zaburzenia odżywiania
  • Odżywianie dzieci i nastolatków
  • Rozwój osobisty
Obszary konsultacji:
  • Psychologia jedzenia i ogólna

Poziom certyfikacji:

Certyfikat I Stopnia
Certyfikat I stopnia otrzymują osoby, które ukończyły studia podyplomowe z psychodietetyki, ale nie posiadają wyższego wykształcenia w dziedzinie związanej ze zdrowiem i są przygotowane do prowadzenia podstawowego poradnictwa psychodietetycznego.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Już w czasie studiów magisterskich kształciła się pod kątem samokontroli zachowania i psychoedukacji. W 2008 roku ukończyła studia broniąc na oceną celującą pracę magisterską poświęconą uzależnieniom behawioralnym (przejadanie się, nadużywanie komputera) i uzależnieniom substancjonalnym.

Ukończyła także studia podyplomowe z psychodietetyki oraz Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W 2014 roku uzyskała tytułu doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologia broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską, opartą o dane zebrane w ramach międzynarodowego projektu badawczego TEMPEST, na temat uwarunkowań zachowań żywieniowych u dzieci i młodzieży. Umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń kształtowała w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu dietetyki, uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania.

Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu SWPS. Kierownik studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Założycielka Instytutu Psychodietetyki. Prezes Towarzystwa Psychodietetyki, członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS).

Współautorka badań nad psychospołecznymi uwarunkowaniami nadwagi i otyłości w ramach międz

Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu SWPS. Kierownik studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i Katowicach.
ZałożycielkaInstytutu Psychodietetyki. Prezes Towarzystwa Psychodietetyk. 

Brała udział jako badacz i konsultant w licznych projektach badawczych dotyczących zachowań zdrowotnych: TEMPEST, ANGELO, DEDIPACCoCreateWybieramy zdrowie. Stypendystka w programie „Mistrz” Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny psychologii zachowań zdrowotnych. Kierownik studiów podyplomowych z psychodietetyki i wykładowca w SWPS we Wrocławiu i Katowicach. Prowadzi także zajęcia z psychodietetyki w Poznaniu. 

Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie ewaluacji projektów programów profilaktyki zdrowotnej. Posiada także bogate doświadczenie w szkoleniach skierowanych do specjalistów zajmujących się zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi 

Autorka publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny psychologii zachowań zdrowotnych, między innymi współautorka podręcznika TEMPEST pt. „Strategie wspierania zdrowych zwyczajów żywieniowych u młodzieży”. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na poszukiwaniu psychologicznych przyczyn niepowodzeń w odchudzaniu i rozwoju zaburzeń odżywianiaProwadzi bloga poświęconego analizie badań i teorii poświęconych psychologicznym aspektom jedzenia.  

Miedzynarodowego programu TEMPEST  oraz w ramach krajowych projektów badawczych. Stypendystka Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie ewaluacji projektów programów profilaktyki zdrowotnej. Posiada także bogate doświadczenie w szkoleniach skierowanych do specjalistów zajmujących się zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi.

Autorka publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny psychologii zachowań zdrowotnych. Między innymi współautorka podręcznika TEMPEST pt. „Strategie wspierania zdrowych zwyczajów żywieniowych u młodzieży”. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na poszukiwaniu psychologicznych przyczyn niepowodzeń w odchudzaniu i rozwoju zaburzeń odżywiania.

Od 2009 roku pracuje z osobami, które mają trudności w kontroli zachowań żywieniowych. Pomaga pacjentom z zaburzeniami odżywiania, nadwagą i otyłością oraz innymi chorobami somatycznymi oraz wszystkim osobom, które chcą zmienić swój styl życia na zdrowszy i potrzebują w tym zakresie wsparcia. Realizuje zespołową, interdyscyplinarną praktykę współpracując z dietetykami, lekarzami, psychoterapeutami i innymi specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem. W Instytucie Psychodietetyki pełni rolę koordynatora zespołu. Pracę z pacjentem opiera o analizę mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie problemu, wykorzystanie metod potwierdzonych przez naukę i holistyczne spojrzenie na człowieka.

Miłośniczka chodzenia, pisania, niepowierzchownych rozmów i dobrych restauracji. Właścicielka kota zajadającego emocje.