Instytut Psychodietetyki » Literatura cytowana na naszych stronach
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

Literatura cytowana na naszych stronach

Wykaz literatury cytowanej

  • Baumeister, R. F., Heatherton, T. F. i Tice, D. M. (2000). Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Łuszczyńska, A. (2007). Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • National Institute for Health and Care Excellence (2014). Clinical guideline. Obesity: identiement.
  • National Institute for Health and Care Excellence (2017). Clinical guideline. Eating disorders: recognition and treatment.
  • Popiel, A. Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.
  • Prochaska, J.O., i DiClemente, C.C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 390-395.
  • Seligman, M. E. P. (2010). Co możesz zmienić a czego nie możesz. Poznań: Media Rodzina
  • Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, 65(2) , 98-109. http://dx.doi.org/10.1037/a0018378
  • Slade, P. D. (1982). Towards a functional analysis of anorexia nervosa. British Journal of Clinical Psychology, 21 , 167 – 179.