Instytut Psychodietetyki Narzędzia Dialogu Motywującego
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.