Lista oczekujących: Zaburzenia odżywiania – przewodnik

0,00 

Dostępne!

Szczegóły

Zaburzenia odżywiania to różne utrwalone formy nieprawidłowych zachowań związanych z czynnością jedzenia. Według Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM V, ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; za: Gałecki i in., 2018). Wymieniamy wśród nich między innymi anoreksję psychiczną, bulimię psychiczną, napadowe objadanie oraz mniej znane zaburzenia, takie jak pica, zaburzenia przeżuwania, ARFID itp. Nie wszystkie problematyczne zachowania w zakresie jedzenia oznaczają zaburzenia odżywiania, a niektóre, choć stanowią problemy coraz częściej opisywane w literaturze (Michalska, Szejko, Jakubczyk, Wojnar, 2016), jak na przykład ortoreksja (obsesyjna kontrola zdrowotności posiłków), nie są obecnie uwzględnione w klasyfikacji chorób.

Z przewodnika dowiesz się:

  • jakie są kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania według ICD-10;
  • jakie czynniki warunkują powstanie zaburzeń odżywiania;
  • jak chronić dzieci przed zaburzeniami odżywiania;
  • jakie są fakty i mity na temat zaburzeń odżywiania;
  • rola psychologa, psychiatry i psychodietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania