Instytut Psychodietetyki Wprowadzenie do psychodietetyki - Psychologia jedzenia I: Podstawy psychologii jedzenia (dzień 1) - Instytut Psychodietetyki