Instytut Psychodietetyki Wprowadzenie do psychodietetyki - Psychologia jedzenia I: Podstawy psychologii jedzenia (dzień 2) - Instytut Psychodietetyki