Instytut Psychodietetyki » wytrwałość w odchudzaniu
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.

Kalendarz wydarzeń1

Skuteczna dieta to ta, której przestrzegamy

Badania porównujące skuteczność różnych diet odchudzających

Niskowęglowodanowa? Niskotłuszczowa? Wysokobiałkowa? Która dieta jest skuteczna? W świetle badań odpowiedź brzmi: ta, na której jesteśmy w stanie wytrwać… Wskazuje na to wiele dowodów…

Badania nad skutecznością różnego rodzaju diet

Jedno z najbardziej znanych badań porównujących skuteczność różnych diet odchudzających się zostało przeprowadzone przez Dansingera i współpracowników (2005). W badaniu tym wzięło udział 160 dorosłych osób w wieku od 22 do 72 lat z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego oraz dyslipidemią lub hiperglikemią. Osoby badane w sposób losowy przydzielono do czterech grup, w których zalecono stosowanie różnych popularnych diet: Atkinsa (niskowęglowodanową), Ornisha (niskotłuszczową), Zone (zakładającą odpowiednie proporcje białka, tłuszczu i węglowodanów w każdym posiłku) lub Strażników Wagi (ang. Weight Watchers – dieta o obniżonej kaloryczności). Wyniki wskazały, że wszystkie diety przyniosły zbliżone rezultaty.

Po roku:

  • osoby stosujące dietę Atkinsa ważyły o 2,1 kilograma mniej, a w badaniu wytrwało 53% spośród tych osób,
  • osoby stosujące dietę Ornisha ważyły o 3,3 kilograma mniej, a w badaniu wytrwało 50% spośród tych osób,
  • osoby stosujące dietę Zone ważyły o 3,2 kilograma mniej, a w badaniu wytrwało 65% tej grupy,
  • osoby stosujące dietę Strażników Wagi ważyły o 3 kilogramy mniej, a w diecie wytrwało 65% badanych z tej grupy.

Konkluzje z badania były takie, że liczba utraconych kilogramów wiązała się z poziomem deklarowanego przestrzegania diety (ang. adherence), ale nie miała istotnego związku z rodzajem stosowanej diety.

Jednocześnie każda dieta miała pozytywne znaczenie dla profilu lipidowego badanych (LDL, HDL i Trójglicerydy), ale nie miała związku z poziomem glukozy i ciśnienia krwi. 

Skuteczność diety niskowęglowodanowej i niskotłuszczowej - przegląd badań

Ponieważ obserwacje osób odchudzających się pokazują, że przy odchudzaniu się najczęściej redukowana jest ilość tłuszczu lub węglowodanów, warto dodatkowo przytoczyć przegląd badań (Hu i in., 2012) dotyczący efektywności diet niskowęglowodanowych (≤45% energii z węglowodanów) i niskotłuszczowych (≤30% energii z tłuszczu), który potwierdził brak znaczących różnic pomiędzy tymi dietami w zakresie skuteczności odchudzania i redukcji metabolicznych czynników ryzyka. Przegląd ten uwzględniał 23 badania publikowane od 1966 do 2011 roku, w których łącznie wzięło udział 2,788 osób, a więc stanowi silny dowód na rzecz braku różnic pomiędzy skutecznością diety niskotłuszczowej i niskowęglowodanowej w omawianym zakresie.

Trudno zaprzeczyć temu, że warunkiem skuteczności każdej diety[1] jest jej przestrzeganie. Ponieważ badania nie wskazują, aby ograniczanie którejś grupy składników energetycznych miało związek z efektywnością odchudzania, prawdopodobnie nie warto utrudniać sobie życia zbędnymi restrykcjami. Należy natomiast pomyśleć o tym, jakie funkcje pełnią węglowodany, tłuszcze oraz białka i dbać o podaż wszystkich składników energetycznych. Brak konieczności eliminowania pewnych pokarmów natomiast ułatwi przestrzeganie zasad diety. Dieta przestrzegana, to natomiast dieta skuteczna.

Przypisy:

  1. Pisząc o diecie mam na myśli nie tyle kurację opartą o ścisły jadłospis, ale codzienny styl żywieniowy.

Bibliografia:

Dansinger, M. L., Gleason, J. A., Griffith, J. L., Selker, H. P., Schaefer, E. J. (2005). Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watchers, and Zone diets for weight loss and heart disease risk reduction: a randomized trial. JAMA, 293, 43–53.

Hu, T., Mills, K. T., Yao, L., Demanelis, K., Eloustaz, M,, Yancy, W. S. Jr,, Kelly, T. N, He, J., Bazzano, L. A. (2012). Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: ameta-analysis of randomized controlled clinical trials. American Journal of Epidemiology,176, 44-54.

Autorzy:

dr Anna Januszewicz
psycholog zdrowia, zajmuje się problemami kontroli odżywiania.
Psycholog, specjalista psychodietetyki, naukowiec i wykładowca. Zajmuje się głównie problemami nadmiernej masy ciała, zaburzeniami odżywiania, trudnościami z utrzymaniem diety. Koordynator zespołu specjalistów w Instytucie Psychodietetyki. Posiada bogate doświadczenie w edukacji z zakresu psychodietetyki i psychologii zdrowia.

Zarejestruj się!

I pobierz darmowe materiały edukacyjne.