Bon podarunkowy

30,00 990,00 

Bon podarunkowy to idealny prezent na święta!

Wyczyść

Szczegóły

Bon podarunkowy do wykorzystania na dowolne usługi w Instytucie Psychodietetyki.

Zadbaj o swoich bliskich, podaruj im bon, dzięki któremu wezmą udział w konsultacjach z naszymi specjalistami albo w wybranym szkoleniu. Szczególnie polecamy bony o wartości pakietów konsultacji w promocyjnych cenach!

Sprawdź ofertę naszych szkoleń. 

Sprawdź cennik wizyt i poznaj nasz zespół 

Przed zakupem, zapoznaj się z regulaminem.

Regulamin

Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne.

 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanym dalej Wydawcą) jest Instytut Psychodietetyki Sp z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/55 NIP: 8971819215, prowadząc sklep internetowy pod adresem: www.instytutpsychodietetyki.pl.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu drogą mailową i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Wartości Bonów opublikowane są na stronie internetowej www.instytutpsychodietetyki.pl.
 5. Bon może być wykorzystany przez Posiadacza na wizyty u specjalistów w Instytucie Psychodietetyki, bądź na dowolne szkolenie, organizowane przez Instytut Psychodietetyki. Oferta szkoleń publikowana jest na www.instytutpsychodietetyki.pl, a ich organizacja opiera się na zasadach opisanych w Regulaminie Szkoleń (opublikowanym na stronie internetowej). Realizacja wizyt u wybranego specjalisty może odbywać się w terminach ustalonych z organizatorem i odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie i Cenniku Poradni (opublikowanego na stronie internetowej).
 6. Jeśli kwota szkolenia bądź wizyty przekracza wartość Bonu, Posiadacz może dokonać dopłaty brakującej sumy w recepcji Instytutu Psychodietetyki.
 7. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 8. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
 9. Bon podarunkowy jest ważny do 31.12.2020 roku.
 10. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod rabatowy rejestrowany w systemie Wydawcy. Kod umożliwia realizację bonu poprzez zakupy internetowe.
 2. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 3. Realizacja Bonu może przebiegać na kilka sposobów:
 4. Poprzez telefoniczne umówienie się na konsultację u dowolnego specjalisty w dostępnym terminie, z podaniem kodu widniejącego na bonie.
 5. Poprzez zapis na szkolenie lub wizytę przez stronę internetową instytutpsychodietetyki.pl z wpisaniem kodu znajdującego się na bonie.
 6. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta.
 7. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności.

III. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.