Instytut Psychodietetyki Archiwum Opinie uczestników - Strona 3 z 15 - Instytut Psychodietetyki

Opinie uczestników szkoleń

Wyszukaj opinie

Określ szkolenie, prowadzącego, grupę tematyczną, a następnie wyszukaj opinie.

  • dr Anna Januszewicz
Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w stażu. Udział w szkoleniu pozwolił m usystematyzować wiedzę z zakresu psychologii i dietetyki. Otrzymałam świetne narzędzia do pracy z klientem. Natomiast dzięki konsultacjom z pacjentem nabrałam gotowości do rozpoczęcia własnej praktyki.
  • dr Anna Januszewicz
Staż w instytucie pozwolił mi upewnić się, że psychodietetyka to droga, którą chcę podążać. Praca z pacjentem była doświadczeniem, dzięki któremu mogłam pokonać swój lęk i poczuć się pewnie. Czas spędzony na stażu zaliczam do bardzo udanego i bardzo dziękuję za taką możliwość.
  • dr Anna Januszewicz
Szkolenie dostarczyło wielu ciekawych informacji, mogłam dowiedzieć się jak pomóc pacjentowi w okresie załamania w diecie, w chęci podjęcia diety, ale braku motywacji lub motywacji, ale trudnościach w podjęciu diety. Pani Ania bardzo ciekawie mówiła, podawała wiele przykładów, chętnie słuchała uczestników.