Instytut Psychodietetyki Staż szkoleniowy z psychodietetyki - Instytut Psychodietetyki

Staż szkoleniowy z psychodietetyki

Poziom zaawansowany

Program edukacyjny:

Dla specjalistów zajmujących się zdrowiem

Grupa tematyczna:

Psychodietetyka - zaawansowane

Zapisy wkrótce!
Kurs szkoleniowy
Wymiar godzin:

15

Lokalizacje:
  • Wrocław

– Kontynuacja nauki dla absolwentów podstawowej wersji stażu szkoleniowego.

– Indywidualne prowadzenie pacjentów przez kilka tygodni pod okiem doświadczonego specjalisty.

– Przygotowanie studium przypadku i analiza postępów stażysty podczas indywidualnych superwizji.

– Zblokowana, w większości weekendowa formuła zajęć, dostosowana do możliwości osób pracujących i dojeżdżających.

Szkolenie aktualnie niedostepne.

Opis szkolenia

Zaawansowana wersja stażu szkoleniowego została stworzona z myślą o osobach, które chciałyby pogłębić i udoskonalić swój warsztat pracy w oparciu o metody zaproponowane przez dr Annę Januszewicz podczas podstawowej wersji stażu (tj. metody psychoedukacyjne, wybrane techniki zmiany zachowania). O ile na poziomie podstawowym stażyści poznają różne techniki pracy i uczą się stawiać pierwsze kroki w ich stosowaniu z pomocą osoby prowadzącej i poprzez obserwowanie jej pracy, o tyle w wersji zaawansowanej pracują w większości samodzielnie, prowadząc kolejne konsultacje z przypisanymi im pacjentami, a trener pełni raczej rolę obserwatora i udziela im informacji zwrotnej.

Kolejna różnica pomiędzy poziomem podstawowym stażu a zaawansowanym polega na tym, że na poziomie zaawansowanym stażysta pracuje z pacjentem tylko w obecności trenera, bez obecności innych stażystów. Ewentualnie może on włączyć do pracy innego stażystę uzupełniającego jego kompetencje, jeśli takie będą potrzeby pacjenta (np. stażysta psycholog może włączyć do współpracy stażystę dietetyka). Zaawansowany poziom stażu szkoleniowego pozwala więc stażyście uczyć się samodzielności i odpowiedzialności za pacjenta, a jednocześnie utrzymać podejmowane interwencje w duchu pracy interdyscyplinarnej i zespołowej.

Podczas stażu praktyka z pacjentem przeplatana jest superwizjami indywidualnymi, podczas których omawiane są przypadki pacjentów i postępy stażystów.

Organizacja zajęć w ramach stażu przedstawia się następująco:

– 10 godzin pracy z pacjentem (każdemu stażyście przypisani są najczęściej dwaj pacjenci, a stażysta prowadzi pięć wizyt z każdym z nich przez czas trwania stażu);

– 5 godzin superwizji indywidualnych (po każdej konsultacji z pacjentem następuje trwające 30 minut omówienie konsultacji z obserwującym konsultację specjalistą);

 

 

Bloki tematyczne

Praca z pacjentem doświadczającym problemów żywieniowych na poszczególnych etapach:

– nawiązywanie relacji i zbieranie wywiadu;

– holistyczna diagnoza problemów żywieniowych i ich uwarunkowań;

– dobór odpowiednich interwencji psychodietetycznych i ich zastosowanie w procesie pracy z pacjentem;

– przygotowanie studium przypadku prowadzonych pacjentów;

– podsumowanie pracy z pacjentem, omówienie wniosków, postępów i trudności stażysty podczas indywidualnych superwizji;

Ceny i zapisy

Szkolenie aktualnie niedostępne.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami. Nasz kompetentny i odpowiednio przeszkolony konsultant odpowie na Twoje pytania.

Biuro Instytutu Psychodietetyki czynne:

  • poniedziałek w godzinach od 9:30 do 17:30
  • od wtorku do piątku od godziny 11:00 do 19:00
Polityka prywatności Pola wymagane oznaczone są *