Instytut Psychodietetyki » Koncepcja allostazy w diagnostyce i wyborze strategii terapeutycznej.
Nic, co dotyczy psychodietetyki, nie jest nam obce.