dr Alicja Bukowska

bUKOWSKA-DURAWA

Psycholog
Diagnosta
Specjalista psychologii zdrowia
Naukowiec i wykładowca akademicki

Zajmuje się kompleksową diagnozą psychologiczną z użyciem rzetelnych narzędzi psychologicznych, wsparciem psychologicznym dla pacjentów jak i rodzin w chorobach somatycznych (przewlekłych, terminalnych, okres diagnostyki i oczekiwania na diagnozę medyczną), wsparciem w kryzysie, inicjowaniem i wspieraniem zmian zachowań związanych ze zdrowiem.

Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej, budowania relacji specjalista-pacjent oraz radzenia sobie ze stresem.

Wykłada diagnozę psychologiczną oraz prowadzi autorskie zajęcia z zakresu identyfikowania, pomiaru i radzenia sobie ze stresem. Jest koordynatorem praktyk klinicznych z ramienia Uniwersytetu Humanistycznospolecznego SWPS.

Jest recenzentką i autorką artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, współpracuje z badaczami w ramach grantów badawczych ministerialnych, stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej członek miedzynarodowych stowarzyszeń m.in. IAAP, EHPS. Nagradzana osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Kontakt:

abukowska@swps.edu.pl

NOWA EDYCJA SZKOLEŃ I STAŻU

Ruszyły zapisy na nowe kursy

Badania nietolerancji pokarmowych

Poznaj skład swojego ciała!

Placówki Partnerskie

Pobierz – Książeczka z przepisami

Czy potrzebujesz specjalisty? wypełnij test!

Współpracujemy z:

Chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach?

status

You are not logged in.